Ceiling Fan

+ AlphaFan

+ Alkova

+ Vannus

Instant Shower Heater

 

+ Alpha

Storage Shower Heater

 

+ Alpha

Table Fan

+ AlphaFan

Copyright © 2016 by Alpha Sales & Services Private Ltd

DRUM FAN 8

Colours Available                                   Walnut                       Maple         

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SIMILAR MODEL

Tower Fan
Jet Fan
Rotatable Fan
Vona Table Fan
Vona Stand Fan